dr Agnieszka Zaczek

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się badaniami roli tkanki tłuszczowej i adipokin oraz szlaku sygnałowego insulinowego, które mogą uczestniczyć w regulacji długości życia. Pracuje z wykorzystaniem zwierzęcych modeli doświadczalnych. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Udział białka BMI-1 w regulacji szlaku kinazy AKT w raku endometrium"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

.

Motto:
"Trzeba być wytrwałym i dążyć do określonego celu, mimo trudności i niepowodzeń. Największa siła to wiara w samego siebie. „Człowiek mądry nie eksponuje swej osoby, dlatego jaśnieje. Nie perswaduje, dlatego jest przekonujący. (…) Nie wywyższa się, dlatego przewodzi. Z nikim nie walczy, dlatego nie można go pokonać.”

portret