dr Dominika Staszenko-Chojnacka

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > nauki o kulturze i religii

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią gier wideo. Szczególnie interesuje się rozwojem i recepcją tego medium w Polsce. Prowadzi badania na temat czynników kształtujących tożsamość gracza oraz analizy procesu upowszechniania gier zachodzącego pod koniec XX wieku. Planuje prześledzenie rozwoju sieci internetowej w Polsce oraz związanych z nim przemian kulturowych, które zaistniały na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. 
W przyszłości chce zająć się problematyką tzw. martwych mediów oraz rozwiązań techicznych, które z różnych powodów nie przetrwały próby czasu.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Narodziny medium. Gry wideo w polskiej prasie hobbystycznej końca XX wieku"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

portret