dr hab. Agnieszka Woch

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > językoznawstwo > językoznawstwo romańskie

Jest językoznawczynią, romanistką i italianistką. Jej zainteresowania badawcze obejmują analizę dyskursu, komunikację perswazyjną, język mediów i języki specjalistyczne. Jest autorką licznych publikacji na temat reklamy wyborczej oraz kampanii społecznch w Polsce i we Francji. Tworzy także skrypty uniwersyteckie poświęcone przekładowi włoskich języków specjalistycznych.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"La persuasion au service des grandes causes. Une étude comparative des campagnes sociétales contre la discrimination raciste, homophobe et sérophobe" (Perswazja w służbie reklamy społecznej. Studium porównawcze kampanii przeciwko dyskryminacji ze względu na rasę, orientację seksualną i seropozytywność)

 

portret