dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dziedzina nauk społecznych > ekonomia i finanse > statystyka ekonomiczna i społeczna

Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się na pomiarze i ocenie zjawisk społecznych i ekonomicznych, szczególnie w zakresie: innowacyjności gospodarek, kształcenia ustawicznego i rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem przedsiębiorczości rodzinnej. 
W przyszłości pragnie zająć się poszukiwaniem rozwiązań sprzyjających zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką i praktyką gospodarczą.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Pomiar i ocena innowacyjności – ujęcie wielowymiarowe i dynamiczne"

Tytułpracy doktorskiej:
"Tamdiu discendum est, quamdiu nescias: si proverbio credimus, quamdiu vivas" Seneka  

 

portret