dr hab. Katarzyna Serafin

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą różnych obszarów prawa pracy – zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. W ramach indywidualnego prawa pracy skupia się przede wszystkim na uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem oraz instytucjach prawa pracy wspierających łączenie obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. W ramach zbiorowego prawa pracy interesuje się sporami dotyczącymi prac zbiorowych  oraz przedstawicielstw pracowniczych. W tym zakresie szczególnie bliskie jest jej obecnie zagadnienie tworzenia i funkcjonowania rad pracownikówSprawuje opiekę naukową nad pracami studentów zaangażowanych w działalność Centrum Wspierania Rad Pracowników, działającym na WPiA UŁ.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Ochrona rodziny w świetle przepisów prawa pracy"

Motto:
„Logika zaprowadzi Cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie” Albert Einstein

 

portret