dr hab. Kirił Marinow

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > historia

Jest historykiem-mediewistą (z wykształcenia archeologiem), specjalistą z dziejów powszechnych epoki średnio- i późnobizantyńskiej. Obszarem jego zainteresowań naukowych jest Półwysep Bałkański, a przede wszystkim dzieje Bizancjum i Bułgarii w okresie VII-XIV wieku. Pasjonują go różnorodne zagadnienia - od geografii historycznej i geopolityki poprzez zagadnienia literackie i wzajemne postrzeganie się różnych etnosów aż po historię wojskowości. Oprócz tego interesuje go egzegeza biblijna i literatura antyczna, zwłaszcza ich recepcja w cesarstwie wschodniorzymskim. 
Aktualnie pracuje nad monografią na temat stolicy państwa bułgarskiego w XII-XIV stuleciu. W przyszłości planuje realizację dużego międzynarodowego projektu poświęconego znaczeniu obszarów górskich w historii Bizancjum.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Bułgaria i Bizancjum: konteksty interakcji w epoce średnio- i późnobizantyńskiej"

Motto:
Wierzy w pasję naukową, która przynosi satysfakcję z dokonanych odkryć i która potrafi natchnąć również innych, niekoniecznie w tej samej dziedzinie nauki.

 

portret