dr hab. Tomasz Nowak

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim zakres i głębokość oraz sposób uregulowania finansów publicznych w konstytucji. Poszukuje w szczególności odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu unormowania te stanowią źródło bezpieczeństwa prawnego podatnika. Zajmuję się również ogólną teorią podatku i danin publicznych. ponadto, interesuje się także prawem o postępowaniu podatkowym.Aktualnie prowadzi badania dotyczące znaczenia  przepisów ustaw zasadniczych, które odnoszą się do obciążeń podatkowych i daninowych oraz ordynacji podatkowej.
W najbliższej przyszłości zamierza podjąć badania nad regulacją prawną finansów Unii Europejskiej.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowego"

Motto:
"Prostota jest owocem dojrzałości" Friedrich von Schiller 

 

portret