dr Ilona Makaruk

Wydział Prawa i Administracji

Obszar nauk społecznych > dziedzina nauk prawnych > prawo > prawo i postępowanie administracyjne

Tytuł pracy doktorskiej:
"Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na przykładzie decyzji podatkowych"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

 

portret