dr Julia Dynkowska

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > literaturoznawstwo

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z literaturą w pespektywie kulturowej. Intresuje się również intertekstualnością - zwłasza apokryficznością w ujęciu Danuty Szajnert. Poza tym ciekawią ją także związki literatury z innymi dziedzinami sztuki. Zainspirowana pracami m.in. Paula Blooma, Anny Łebkowskiej, Krystyny Pietrych i Jarosława Płuciennika planuje zmienić kierunek swoich badań i zastanowić się nad funkcjami i sensem wykorzystywania szeroko pojętej kategorii empatii/empatyczności w literaturoznawstwie. 
Planuje rozwijać swoje umiejętności w obszarze współpracy ze studentami podczas zajęć dydaktycznych.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Apokryficzność i ekfrastyczność jako komplementarne poetyki intertekstualne"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

 

portret