dr Małgorzata Frydrych

Wydział Nauk Geograficznych

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki o Ziemi i środowisku

Zajmuje się geomorfologią glacjalną, sedymentologią oraz geologią czwartorzędu. Jej głównymi obiektami zainteresowania są ozy. Analizuje również ślady powodzi lodowcowych, które  miały miejsce podczas dawnych zlodowaceń na obszarze Polski. Prowadzi projekt badawczy, którego celem jest opracowanie modyfikacji analizy uziarnienia osadów gruboziarnistych. W najbliższej przyszłości planuje kontynuować pracę nad formami i osadami glacjalnymi na obszarze Polski. W dalszych planach ma rozszerzenie badań na tereny współcześnie zlodowacone.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Kształtowanie wybranych ozów i form pokrewnych obszaru staroglacjalnego Niżu Polskiego w świetle badań geomorfologicznych i sedymentologicznych"

Motto:
Jesteśmy architektami swojego przeznaczenia.” Albert Einstein

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

 

portret