PROFIL PRACOWNIKA: Agata Milczarek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

–prowadzenie księgowości Kasy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,

–bieżące i terminowe prowadzenie rachunkowości,

–uzgadnianie stanu wkładów członkowskich i zadłużeń z tytułu pożyczek długo i krótkoterminowych z poszczególnymi członkami Kasy,

–prowadzenie i uzgadnianie rozliczeń z zakładem pracy z tytułu potrąceń z list płac wkładów członkowskich oraz rat pożyczek,

–udzielanie pomocy Zarządowi i Komisji Rewizyjnej PKZP w zakresie wykonywanych przez władze PKZP obowiązków,

–sporządzanie bilansów , raportów i zestawień ,

–prowadzenie dokumentacji RODO;

–organizacja posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

–organizacjaprzewozu iwypłaty/ wpłaty gotówkiz i dobanku,

–organizacja spraw kadrowo-organizacyjnych Samodzielnej Sekcji PKZP .

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-40-68

Narutowicza 68 (Samodzielna Sekcja PKZP) pokój: -006 90-136 Łódź