PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Żaczek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: rektora, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (przyjmowanie wniosków, obliczanie dochodów, naliczanie stawek stypendialnych, realizacja wypłaty, wydawanie decyzji administracyjnych).

Koordynacja prac Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Wydziału Chemii, zakresie wskazanym powyżej.

Współpraca z dziekanatami ww. wydziałów w zakresie weryfikacji wypłat stypendialnych i statusu studentów.

Współtworzenie aktów prawnych dotyczących FŚS obowiązujących w danym roku akademickim.

KONTAKT I DYŻURY