PROFIL PRACOWNIKA: Angelika Bierut-Mordylak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Studia doktoranckie

2. Przewody i postępowania doktorskie

3. Przygotowywanie dokumentów na komisje UŁ ds. stopni naukowych

4. Praktyki studenckie

5. Studenci przyjeżdżający w ramach wymiany Erasmus

6. Elektroniczne rejestracja na fakultety i lektoraty

7. Przedmioty ogólnouczelniane

8. Druki ścisłego zarachowania

9. Wydruk dyplomów studenckich

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-59-12

Narutowicza 88 pokój: 103 90-139 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-12:00 dyżur
wtorek: 09:00-12:00 dyżur
środa: 09:00-12:00 dyżur
piątek: 09:00-12:00 dyżur