PROFIL PRACOWNIKA: Beata Borowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny

dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

specjalność: antropologia biologiczna

Opiekun studentów kierunku Biologia Kryminalistyczna

Opiekun SKN "Antropołowcy"

Opiekun studenckich praktyk w Katedrze Antropologii

Biegły sądowy z zakresu antropologii

Zainteresowania badawcze: paleopatologia, biologia populacji ludzkich pradziejowych, bioarcheologia człowieka (udział w badaniach wykopaliskowych, analiza materiału osteologicznego), antropologia sądowa

BIOGRAM

Studia UŁ: biologia

specjalność: antropologia biologiczna

UŁ jest moim pierwszym miejscem zatrudnienia od chwili ukończenia studiów. Przez kilka lat byłam opiekunem dydaktycznym Katedry Antropologii, od założenia do chwili obecnej jestem opiekunem SKN "Antropołowcy" (interdyscyplinarna Antropologiczna Sekcja Studenckich Kół Naukowych), jestem opiekunem studentów kierunku Biologia Kryminalistyczna, opiekunem ludzkich materiałów osteologicznych z badań wykopaliskowych, w których brałam udział oraz biegłym sądowym z zakresu antropologii.


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze: paleopatologia, biologia populacji ludzkich pradziejowych, bioarcheologia człowieka (udział w badaniach wykopaliskowych, analiza materiału osteologicznego), antropologia sądowa (badania, analizy).

Jeszcze na studiach magisterskich brałam czynny udział w badaniach wykopaliskowych dotyczących ludzkich populacji pradziejowych i historycznych. Do chwili obecnej uczestniczę w archeologicznych badaniach wykopaliskowych jako ekspert z dziedziny antropologii (analizy, ekspertyzy antropologiczne).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-56

Banacha 12/16 (Katedra Antropologii) pokój: 162 90-237 Łodź