PROFIL PRACOWNIKA: Beata Waszczykowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nauczyciel wychowania fizycznego - prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

BIOGRAM

  • dyplom magistra wychowania fizycznego AWF Warszawa 06/1993r.
  • specjalizacje: trener II klasy gimnastyki artystycznej, instruktor pływania, pomocnik instruktora w narciarstwie zjazdowym
  • rozpoczęcie pracy na UŁ 10/1993r.
  • prowadzone zajęcia: joga, fitness, pływanie

Specjalizuję się w prowadzeniu zajęć jogi, ukierunkowanych szczególnie na tych studentów, którzy do tej pory nie mieli zbyt dużej motywacji do podjęcia aktywności fizycznej lub generalnie unikali uczestniczenia w zorganizowanych formach wychowania fizycznego. To właśnie z myślą o tej grupie osób pojawiły się w ofercie naszej uczelni zajęcia jogi dla kręgoslupa i jogi relaks. Odzew i zaangażowanie studentów było zaskakujące - wiele osób podsumowując semestr użyło sformułowań , że ta forma aktywności przede wszystkim pomaga w pozbyciu się bólu i napięcia mięśni kręgoslupa ale tez wycisza psychicznie i uspokaja.

W zajęciach o profilu fitness stosuję nowoczesne metody treningowe, łączące tradycyjne formy z elementami ćwiczeń mięśni głębokich oraz technik oddechowych.

W zajęciach pływania główny nacisk kładę na proces dydaktyczny uwzględniający wszystkie zagadnienia metodyki nauki i doskonalenia pływania.

ZAINTERESOWANIA

Uzyskałam w 2017 r., po wieloletnim treningu nauczycielskim , stopień Intermediate Junior III w metodzie BKS Iyengara , który uprawnia mnie do wprowadzania podczas zajęć elementów terapeutycznych . To daje mi ogrom możliwości pomocy studentom cierpiącym na chroniczny ból i zmagający się z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu. Dodatkowo prowadzę także treningi oddechowe, relaksujące i medytacyjne, co ma ogromny wpływ na poprawę zdolności radzenia sobie w sytuacjach pogłębionego stresu i napięcia emocjonalnego.

W marcu 2020r. uczestniczyłam w prestiżowych warsztatach dla polskich nauczycieli w Instytucie Jogi w Punie- kolebce tej metody na świecie. To był niezwykle twórczy i owocny pobyt, który pogłębił moja wiedzę z tego obszaru i utwierdził mnie w przekonaniu, ze joga jest kompleksową formą pracy na poziomie fizycznym i psychicznym, pomagająca współczesnemu człowiekowi w sprostaniu cywilizacyjnym zmianom.

Ukończyłam także trening coachingu dający mi tytuł trenera Zen coachingu. Wiedza z tego obszaru jest niezwykle pomocna w relacjach ze studentami i pozwala mi na empatyczny wgląd w ich potrzeby, co przekłada się w programie realizowanych zagadnień na zajęciach.

Bardzo bliskie są mi wszystkie zagadnienia związane z Inteligencją Emocjonalną, zdrowiem psychofizycznym oraz filozofią zdrowego stylu życia. Jestem aktywną uczestniczką wielu szkoleń i warsztatów, które poszerzają moje kompetencje ww zagadnień zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

OSIĄGNIECIA

2013 r. - dyplom certyfikacyjny trenera ZEN COACHINGU

2017 r. - dyplom certyfikacyjny nauczyciela Intermediate Junior III wg metody B.K.S. Iyengara®

10.2020 - 06.2021 - roczna Szkoła Inteligencji Emocjonalnej ( w trakcie)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 606-270-204

Styrska 5 91-403 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:00