PROFIL PRACOWNIKA: Dominik Kopeć

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się badaniami nad wykorzystaniem danych teledetekcyjnych w ochronie przyrody.

  1. W ostatnim latach odpowiedzialny byłem za realizację projektu "HabitARS", finansowanego przez NCBR, którego celem było wdrożenie teledetekcyjnych metod monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 na potrzeby zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska.
  2. Od 2013 roku kieruję pracami zespołu, który na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną prowadzi monitoring wpływu leja depresji KWB Bełchatów na chronione gatunki roślin i siedliska przyrodnicze.
  3. W latach 2018-2020 realizowałem na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy projekt teledetekcyjny, którego celem było wykonanie Mapy Kron Drzewa.
  4. Moim podstawowym miejscami pracy jest firma MGGP Aero, w której pracuje na stanowisku Lidera B+R w Dziale Teledetekcji Lotniczej.
  5. Jestem członkiem zespołu ds. polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ.

KONTAKT I DYŻURY