PROFIL PRACOWNIKA: Grzegorz Czapnik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moim głównym obszarem zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z automatyzacją, cyfryzacją i modernizacją bibliotek, infobrokeringiem oraz zastosowaniem technik analizy i eksploracji danych w badaniach bibliotek.

Aktualnie prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne to m.in.:

 • Sieciowe środowisko pracy
 • Edytorstwo publikacji cyfrowych
 • Metody przetwarzania informacji
 • Bazy danych
 • Wprowadzanie danych do systemówzinformatyzowanych
 • Audyt informacyjny
 • Zarządzanie informacją 1: Narzędzia analizydanych
 • Zarządzanie informacją 2: Analiza, synteza iweryfikacja informacji
 • Zarządzanie informacją 3: opracowywanie ipozycjonowanie stron www
 • Analiza i krytyka projektów architekturyinformacji

Pełniąc również funkcję Kierunkowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia, uczestniczę we wszystkich pracach związanych z opracowaniem, modernizacją i ewaluacją programów kształcenia, prowadzonych w Katedrze Informatologii i Bibliologii.

Pełnię także funkcję Sekretarza czasopisma naukowego "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum".

BIOGRAM

Sprawowane funkcje

  Koordynator ds. jakości w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ
  Sekretarz redakcji Acta Universitatis Lodziensis. Folia LibrorumW Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego pracuję od 2001 roku. W 2010 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii na podstawie dysertacji pt. Książki internetowe w bibliotekach – dostęp komercyjny, napisanej i obronionej pod kierunkiem Prof. UJ Wandy Pindlowej. Obszar moich zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z automatyzacją i cyfryzacją bibliotek, infobrokeringiem oraz zastosowaniem technik analizy i eksploracji danych w badaniach bibliotek. Jestem autorem i współautorem kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych, współautorem książki Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań (wyd. 2020) oraz współredaktorem 4 monografii: Podręczny słownik bibliotekarza (wyd. 2011), Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje, Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki: tradycje i kontynuacje (obie wyd. 2014) i Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. (wyd. 2015).

Od 2015 r. pełnię funkcję sekretarza czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, zajmuję się również opracowaniem graficznym i składem tego periodyku.

ZAINTERESOWANIA

- analiza i eksploracja danych z systemów bibliotecznych (bibliomining)

- audyt informacyjny

- biblioteki cyfrowe

- brokering informacyjny

- edytorstwo publikacji naukowych

- książki elektroniczne

- metody ilościowe w badaniach bibliotek

- metody wyszukiwania informacji

OSIĄGNIĘCIA

2021 Nagroda Rektora UŁ zespołowa stopnia III za książkę pt. "Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań"; Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2020

2016 Nagroda Rektora UŁ zespołowa stopnia III za książkę pt. „Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. / Jan Muszkowski” ; Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015

2013 Nagroda Rektora UŁ za książkę współautorską – prof. H. Tadeusiewicz, dr G. Czapnik, dr Z. Gruszka („Podręczny Słownik Bibliotekarza”. Łódź 2012)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 509-074-019

Dyżury

piątek: 10:30-11:30