PROFIL PRACOWNIKA: Jan Skarbek-Kazanecki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

asystent w Katedrze Filologii Klasycznej. Prowadzi zajęcia językowe w zakresie starogreki i łaciny, a także zajęcia poświęcone recepcji antyku, interpretacji tekstów literackich i metodologii badań humanistycznych.

BIOGRAM

Absolwent filologii klasycznej i filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Pod opieką prof. UŁ dr hab. Hanny-Zalewskiej-Jury przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pojęciu sprawiedliwości (δίκη) w zbiorze elegii Corpus Theognideum. Kontakt: jan.skarbek@unilodz.eu

ZAINTERESOWANIA

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na archaicznej poezji greckiej, relacjach między oralnością i tekstualnością oraz ideologii arystokratycznej w Grecji VII-IV w. p.n.e. Wiele uwagi poświęca zagadnieniom metodologicznym i teoriom badań literackich, jak również historii filozofii.

OSIĄGNIECIA

Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe, fundacji Onasis, Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach, a także programu Erasmus, który dwukrotnie umożliwił mu realizację studiów za granicą (w Patras, Grecja oraz Rzymie, Włochy). Publikował m.in. w "Rocznikach Humanistycznych", "Czasie Kultury", "Tekstualiach", "Collectanea Philologica" (większość tekstów dostępna na https://ktfp.academia.edu/JanSkarbekKazanecki).

W okresie studiów na Uniwersytecie Łódzkim zrealizował dwa mini-granty w ramach programu „Studenckie Granty Badawcze” (projekt Muzyczne konteksty kartezjańskich rozważań o metodzie – „Compendium Musicae” Kartezjusza, 2017 rok, opiekun naukowy: dr hab. Joanna Rybowska; projekt pt. Problem autentyczności elegii Teognisa z Megary, 2018-2019 rok, opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. Hanna Zalewska-Jura).

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem naukowym Collegium Invisibile oraz Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci prowadzi warsztaty literaturoznawcze oraz indywidualne programy tutorskie poświęcone greckiej tradycji antycznej.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 4.65 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 17:00-19:00 Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu ustalenia godziny konsultacji.