PROFIL PRACOWNIKA: Krystyna Gzula

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się obsługą interesantów, w tym utrzymuję bezpośredni kontakt z pracownikami UŁ należącymi do ZNP UŁ oraz osobami zainteresowanymi przystąpieniem do Związku.

Prowadzę księgi rachunkowo-finansowe naszego Związku, rozliczam składki członkowskie, prowadzę kasę Związku.

Aktualizuję kartotekę członków Związku w UŁ.

Przygotowuję, przyjmuję i archiwizuję dokumentację związkową.

KONTAKT I DYŻURY