PROFIL PRACOWNIKA: Monika Wąsik-Linder

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Opiekunka praktyk studenckich na kierunkach: kulturoznawstwo i twórcze pisanie

BIOGRAM

2012 doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny UŁ

 • Temat rozprawy doktorskiej: Austriacka Volksstück – między historią a prowokacją. Historia gatunku i jego współczesne kontynuacje; promotor: prof. Małgorzata Leyko, recenzenci – prof. Dobrochna Ratajczakowa (UAM), prof. Joanna Jabłkowska (UŁ)

2008 magister kulturoznawstwa (specjalizacja: teatrologia)

 • Temat pracy magisterskiej: Rodzina jako choroba dziedziczna. Motyw rodziny dysfunkcyjnej w dramaturgii Thomasa Bernharda – promotor prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska

ZAINTERESOWANIA

 • historia teatru i dramatu
 • teatr i dramat niemieckojęzyczny XIX i XX w.
 • teatr popularny
 • współczesna inscenizacja

OSIĄGNIĘCIA

Stypendia zagraniczne

 • 2011/2012, Ludwig-Maximilians-Universität München Department Kunstwissenaschaft (DAAD)
 • 2011, Ernst-Mach-Stipendium, Universität Wien (OeAD)
 • 2007-2008, Freie Universität Berlin, Institur für die Theaterwissenschaft (GFPS)
 • 2006, Ludwig-Maximilians-Universität München Department Kunstwissenaschaft (Erasmus)

Monografie autorskie

 • >Futro z czcigodnej padliny< Volksstück od Nestroya do Fassbindera, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, ss. 350. ISBN978-83-8088-315-4

Książki redagowane

 • Ze szczytów Alp… Dramat i teatr szwajcarski w XX i XXI wieku, red. Karolina Sidowska, Monika Wąsik, Łódź 2019, ss. 250. ISBN ISBN 978-83-8142-203-1; e-ISBN 978-83-8142-204-8 (współredakcja tomu i współautorstwo wstępu)
 • Vom Gipfel der Alpen… Schweizer Drama und Theater im 20. und 21. Jahrhundert, Hg. Karolina Sidowska, Monika Wąsik, Berlin , Peter Lang Publishing Group 2019, ss. 274. ISBN: 978-3-631-79366-4
 • Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor, red. Irena Jajte-Lewkowicz, Monika Wąsik, Łodź 2018, ss. 321. ISBN 978-83-8088-781-7 (współredakcja tomu i współautorstwo wstępu)
 • Teatry dla masowej publiczności, Wydawnictwo Przypis, red. Piotr Olkusz, Monika Wąsik, Łódź 2017, ss. 137. ISBN 978-83-62409-71-6 (współredakcja tomu i współautorstwo wstępu)

Artykuły naukowe

 • Inscenizowanie bohaterów. Teatry ludowe i kult bohaterów na przełomie XIX i XX wieku, „Prace Literaturoznawcze”, nr 7/2019, s. 311-320.
 • Człowiek swoich czasów , „Dialog”, nr 4/2019, s. 120-135.Die unerträgliche Leichtigkeit des (Nicht-Vorhanden-)Seins oder über die Helden der etwas traurigen Komödien von Lukas Linder, in: Vom Gipfel der Alpen… Schweizer Drama und Theater im 20. und 21. Jahrhundert , Berlin , Peter Lang Publishing Group 2019, s. 235-244 (razem z Karoliną Sidowską)
 • Polnische Folklore erobert die Schweiz. Das Theaterschaffen der polnischen Soldaten in der Schweiz zwischen 1940 und 1945, w: Slawisch-deutsch Begegnungen in Literatur, Sprache und Kultur 2017, Hamburg 2019, s. 161-173.
 • Objąć cały świat, „Dialog“, nr 2/2019, s. 165-171.
 • Teatr postimigrancki jako teatr antyfolklorystyczny, w: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor, red. Irena Jajte-Lewkowicz, Monika Wąsik, Łodź 2018, s. 223-232.
 • Jurrasic World dla bogatych?, „Dialog”, nr 7-8/2018, s. 72-81.
 • Autor dramatów o miłości czy denuncjator społeczeństwa? Ödön von Horváth w polskim teatrze [w:] Teatr jako miejsce spotkania. Dramaty niemieckojęzyczne i polsko-niemiecki transfer kulturowy, red. Anna Damięcka-Wójcik, Justyna Górny, Agnieszka Jezierska, Warszawa 2017, s. 115-131.
 • Teatr szczerości Martina Sperra, „Dialog”, nr 9/2016, s. 113-123.
 • Manifesty teatru popularnego. Wybór, „Dialog”, nr 9/2016, s. 25-47. (razem z Piotrem Olkuszem)
 • Szwajcaria nie istnieje, „Dialog”, nr 6/2016, s. 95-104.
 • Palmetshofera mowa zależna, „Dialog”, nr 4/2016, s. 161-169.
 • Organizacja teatrów w Austrii, [w:] Systemy organizacji teatrów w Europie, red. Karolina Prykowska-Michalak, Warszawa 2016, s. 119-142.
 • Próba myślenia według Maxa Frischa, [w:] Max Frisch. Dramaty zebrane, tom 2, Warszawa 2016, s. 429-443.
 • Film jako środek dramaturgiczny teatru. Christopha Schlingensiefa konstrupwanie chaosu, [w:] Teatr wobec filmu. Film wobec teatru, red. Ewa Partyga, Grzegorz Nadgrotkiewicz, Warszawa 2015, s. 23-39.
 • Rückkehr des Volksstücks? Das neuste deutschsprachige Drama in Gegenüberstellung mit der Tradition des Volksstücks, [w:] Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, t. 1, Warszawa 2015, s. 91-101.
 • Globalne ambicje – lokalne działania. Sektorowe badania teatru łódzkiego prowadzone metodą danych zastanych, [w:] Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej, red. Ewa Wąchocka, Dorota Fox, Aneta Głowacka, Katowice 2015, s. 371-387. (współautor Karolina Prykowska-Michalak)
 • Święte krowy i uchodźcy. Na marginesach „Podopiecznych“ Elfriede Jelinek, „Dialog”, nr 4/2015, s. 122-137.
 • Odyssey Europe. Contemporary German theatre and the problem of immigration, [w:] Ancient Myths in the Making of Culture, red. Malgorzata Budzowska, Jadwiga Czerwinska, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014.
 • >Lenin na Praterze<. O amerykańskim efekcie obcości Bertolta Brechta, [w:] Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, red. Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak- Majewska, Wiktor Marzec, Łódź 2014, s. 255-288.
 • Hanna Schygulla w teatrze Fassbindera i Taboriego czyli szkoła dystansu, [w:] Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą, red. Andrzej Gwóźdź, Katowice 2014, s. 144-160.
 • Tradycja Volksstück. Krytyczne repetycje dramatu ludowego w XX wieku, w: Tropy literatury i kultury popularnej, red. Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska, Warszawa 2014, s. 255-278.
 • (Nie)polityczny tandem, „Dialog“, nr 7-8/2014, s. 190-199.
 • Widz jako performer, gracz i aktant. Intermedialne przestrzenie współczesnego teatru, w: Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, hipotezy, red. Ewa Głowacka, Małgorzata Kowalska, Krystian Krysiński, Toruń 2014, s. 169-178.
 • Różewicz (nie)obecny. O recepcji twórczości dramatycznej Tadeusza Różewicza w Niemczech, „Pamiętnik Teatralny” 2013, nr 3-4, s. 289-300.
 • Dokąd płynie statek ten? Czterdzieści lat niemieckiej epoki reżyserów, „Dialog”, nr 5/2013, s. 155-167.
 • Niemcy w poszukiwaniu gwiazdy, „Dialog”, nr 11/2011, s. 185-197.
 • Artyści tłumów – czarodzieje sceny. Reżyseria mas w Niemczech i Austrii na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Teatr masowy – teatr dla mas, red. Małgorzata Leyko, Łódź 2011, s. 183-196.
 • Ekonomia życia według Philippa Löhle, „Dialog”, nr 9/2010, s. 154-163.
 • Burgtheater – zwierciadło Austrii, „Dialog”, nr 3/2010, s. 160-169.
 • Widownia w tempie allegro ma non troppo, op. 80. Fantazja na chór. Koncert dla dyrygenta w poszukiwaniu orkiestry Gerta Jonkego, [w:] Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz-scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej, red. Agata Dąbek, Joanna Jaworska-Pietura, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 113-131.

Przekłady tekstów artystycznych

 • Ödön von Horváth, Tu i tam, [w:] Ödön von Horváth, Dramaty zebrane, tom II, Adit, Warszawa 2012, (współtłum. Monika Mikina)
 • Philipp Löhle, Niepewność stanu rzeczy, „Dialog”. Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, nr 9/2010, s. 122-153. (współtłum. Monika Mikina)
 • Przekład scenariusza filmu oświatowego Aus Lodz wird Litzmannstadt – Adam Sitarek, Scenariusz filmu oświatowego Aus Lodz wird Litzmannstadt [w:] „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, pod red. Rafała Stobieckiego i Jacka Walickiego, Łódź 2010, s. 88-129 (współtłum.)

Projekty

 • Emigracja teatralna w Szwajcarii w latach 1933-1945, MNiSW nr 3858/E-345/M/2018, kierownik
 • Szwajcarski teatr popularny w obliczu migracji, MNiSW nr 3845/E-345/M/2017, kierownik
 • Teatr (post)imigracki jako próba demokratyzacji partycypatywnej, MNiSW nr 3858/E-345/M/2016, kierownik
 • Teatr i dramat niemieckojęzyczny w społeczeństwie migracyjnym, MNiSW nr 3858/E345/M/2015, kierownik
 • Krytyczne repetycje niemieckojęzycznego dramatu ludowego w XX wieku, MNiSW nr 3858/E-345/M/2014, kierownik
 • Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE, NCN nr UMO-2012/07/B/HS2/01485, wykonawca
 • Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej, NCN nr UMO-2012/07/E/HS2/03878, wykonawca
 • SCENA, czyli MOST. Teatr i dramat jako czynniki polsko-niemieckiego transferu kulturowego po roku 1989, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, PNFN, wykonawca
 • Austriacka Volksstück – między tradycją a prowokacją. Historia gatunku i jego współczesne kontynuacje, KBN, 4346/B/H03/2011/40, wykonawca

Nagrody

 • Laureatka Nagrody Naukowej Fundacji UŁ w roku 2018
 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa, stopnia drugiego za książkę „Teatr masowy. Teatr dla mas”, Wyd. UŁ, Łódź 2011 (październik 2012).
 • Nagroda Rektora UŁ zespołowa, stopnia pierwszego za książkę „Teatr niemiecki w Polsce XVIII – XX wieku”, Wyd. UŁ. Łódź 2008 (październik 2009).

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Katedra Badań Kulturowych) pokój: 3.27 90-236 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 15:00-16:00
wtorek: 12:30-13:30