PROFIL PRACOWNIKA: Rafał Maćkowiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nauczanie języka polskiego jako obcego

BIOGRAM

W 2014 roku ukończyłem filologię polską oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas studiów polonistycznych zrealizowałem program trzech specjalizacji: komunikowanie publiczne, edytorstwo tekstów literackich oraz nauczanie języka polskiego jako obcego, natomiast na dziennikarstwie wybrałem specjalizację gatunki specjalistyczne dziennikarstwa. Przez okres studiów związany byłem z trzema kołami naukowymi: Kołem Naukowym Językoznawców, Kołem Naukowym Glottodydaktyków i Kołem Naukowym Edytorów. Zwieńczeniem studiów polonistycznych była praca magisterska pt. Komizm w serialu „Świat według Kiepskich” napisana pod kierunkiem prof. Bożeny Ostromęckiej-Frączak, natomiast praca magisterska z dziennikarstwa pt. Reportaż podróżniczy Wojciecha Cejrowskiego – studium przypadku powstała pod kierunkiem prof. Barbary Kudry. W 2018 roku uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa za pracę pt. Socjolekt polskich graczy wideo, napisaną pod kierunkiem prof. E. Pałuszyńskiej. Recenzentkami pracy były: dr hab. prof. UMCS Anna Dunin-Dudkowska oraz dr hab. Magdalena Trysińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA

Interesuję się głównie kreatywnością językową, pragmalingwistyką, środowiskowymi odmianami języka oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Czas wolny najchętniej spędzam, oglądając amerykańskie filmy lub grając w gry wideo (konsolowe, komputerowe i mobilne).

KONTAKT I DYŻURY