dr Daria Milena Jamroz

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

Zajmuje się opracowaniem i produkcją kluczowych komponentów do nowej generacji elektrolitu stałego. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej bierze udział w projekcie Horyzont 2020-ASTRABAT. Celem projektu jest poszukiwanie optymalnych materiałów, komponentów i architektury ogniw ze stałym elektrolitem, które pozwolą na ich masową produkcję. Zamierza kontynuować pracę w obecnym zespole nad nowymi, równie rozwojowymi projektami.

Tytuł pracy doktorskiej:
Półsandwiczowe kompleksy metalokarbonylowe żelaza, molibdenu i rutenu, synteza, reaktywność oraz zastosowanie w biochemii

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.” Maria Skłodowska-Curie

portret