PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Szczepko-Morawiec

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału BiOŚ UŁ ds. kształcenia nauczycielskiego i współpracy ze szkołami

Koordynator specjalności nauczycielskiej na Wydziale BiOŚ

Koordynator Bloku Pedagogicznego na Wydziale BiOŚ

Koordynator - Projektu Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim - na Wydziale BiOŚ (Zadanie 1. Modyfikacja i realizacja programu kształcenia na specjalności nauczycielskiej na kierunku Biologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - studia I st., w ramach wdrożeniowego)

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału BiOŚ

Członek Komisji dydaktycznej ds. kierunku biologiaBIOGRAM

Badania naukowe, zajęcia dydaktyczne, obowiązki organizacyjne.

ZAINTERESOWANIA

Biologia, ekologia i ochrona samotnych i społecznych żądłówek (Aculeata, Hymenoptera)

- badania faunistyczne żądłówek w różnych typach siedlisk; ochrona żądłówek – gatunki rzadkie, zagrożone, chronione, nowe dla Polski

- badania ekologiczne – preferencje siedliskowe; zmiany zespołów żądłówek z różnych rodzin w stosunku do zróżnicowanych i zmieniających się cech siedliskowych


KONTAKT I DYŻURY

Pilarskiego 14/16 (Dziekanat) 90-231 Łódź

tel: 42-635-45-22

Stefana Banacha 1/3 (Katedra Badania Róznorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji) pokój: 13 90-232 Łódź