SJPDC UŁ po raz kolejny wygrywa konkurs NAWA

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ kolejny raz wygrało konkurs organizowany przez NAWA na prowadzenie Kursów Przygotowujących do Podjęcia Nauki w Polsce. UŁ znalazł się w gronie ośmiu wybranych przez zleceniodawcę instytucji. Studium spodziewa się przyjazdu 136 osób - stypendystów NAWA i Ministerstwa Zdrowia.

 

- Od dziesięcioleci Polska funduje bezpłatne studia młodzieży z różnych stron świata. Kandydaci na uczelnie są najpierw kierowani na roczne kursy przygotowujące do podjęcia nauki w naszym kraju. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w drodze przetargu lub konkursu wyłania uczelnie, którym zleca przeprowadzenie tegoż kursu. Oceniane są prezentowane pogramy, doświadczenie i potencjał uczelni oraz koszt przedsięwzięcia. W ubiegłym roku wygraliśmy postępowanie w przetargu publicznym. W tym roku był to konkurs na realizację programu - mówi Roman Tarnowski, Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ.

I dodaje:

- Tylko w ubiegłym roku gościliśmy osoby z 49 krajów. W naszych kursach kładziemy duży nacisk nie tylko na stricte naukę języka, ale również poznanie polskiej tradycji i kultury oraz integrację.

Ten rok jest dla Studium nietypowy nie tylko ze względu na pandemiczne obostrzenia w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych zajęć, ale również ze względu na przeprowadzkę. Studium wraca do swojej dawnej siedziby przy ul. Kopcińskiego 16/18. Budynek został gruntownie odnowiony. Powstały nowe sale lekcyjne, lepiej wyposażone niż poprzednie.

- Część naszego sprzętu została już umieszczona w nowych klasach. Czekamy tylko na odbiór budynku, abyśmy mogli zacząć działać. Nowy rok akademicki rozpoczniemy już w nowej siedzibie - wyjaśnia R. Tarnowski.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ powstało w 1952 r. W ciągu swej historii kształciło słuchaczy z ponad 80 krajów świata i wszystkich zamieszkanych kontynentów. Liczba słuchaczy wahała się w różnych latach od około 350 do ponad 600 nie licząc uczestników kursów językowych dla studentów wymiany międzynarodowej takich jak Erasmus, Erasmus +, Mobility Direct, itp.

Podstawowa działalność Studium obejmuje organizację kursów przygotowawczych do podjęcia studiów wyższych na polskich uczelniach w zakresie wszystkich kierunków i specjalizacji. Jesteśmy jedyną w Polsce tego typu instytucją, w której na tak dużą skalę pracują nie tylko nauczyciele języka polskiego, ale również nauczyciele przedmiotów kierunkowych związanych z daną specjalizacją studiów. Tak więc słuchacze są przygotowywani językowo i merytorycznie zarówno przez polonistów, jak i matematyków, fizyków, biologów, geografów, historyków. Od wielu lat największą grupę słuchaczy stanowią osoby z krajów byłego ZSRR, często posiadające polskie pochodzenie, ale nie brak też słuchaczy z dużo bardziej oddalonych krajów takich jak Indonezja, Angola, Kolumbia.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ