Wielkanoc - pochwała cykliczności (z pandemią w tle)

Dlaczego nasi przodkowie świętowali w takich a nie innych momentach? Dlaczego sięgali wówczas po określone zabiegi magiczne? Skąd brały się ich lęki, nadzieje, wiara i dlaczego były one tak silne? To istotne pytania, chociażby z uwagi na to, że niektóre zachowania i zwyczaje kontynuujemy, włączając je w nurt własnych tradycji - pisze dr Damian Kasprzyk, etnograf z UŁ.

 

Obawy etnografa (lub badacza kultury występującego pod jakimkolwiek innym szyldem specjalizacyjnym) dotyczące interpretacji zachowań przodków, koncentrują się wokół złożonego problemu empatii poznawczej. Empatii, którą - jako "zadanie" - utrudnia przepaść czasu oddalająca nas od ludzi, których sposób myślenia próbujemy poznać i zrozumieć.

Człowiek, który bez wątpienia bardziej niż obecnie czuł związek z naturą, traktował ją także jako obszar kontaktu z zaświatami. Takie źródła posiada wszak animizm, uznawany przez niektórych ewolucjonistów za najwcześniejszą formę życia religijnego. Bodaj najbardziej oczywistą i zauważalną cechą przyrody jest jej cykliczność - odwieczny rytm powtarzalnych przemian - cztery pory roku, pora sucha i deszczowa, zjawisko dnia i nocy polarnej, cykl dobowy. Chyba wszystkie religie uwzględniają ową cykliczność natury, co ma też przemożny wpływ na termin świąt, czyli szczególnych dni lub okresów, którym towarzyszą określone zachowania o charakterze sakralnym i wspólnotowym.

Kultury cykliczne, szczególnie w wymiarze plebejsko-ludowym, oparte na wiecznym powtarzaniu i odtwarzaniu, charakteryzowały się ubogą perspektywą historyczną. Praktyka budowania drzew genealogicznych znana była tylko nielicznym przedstawicielom elit, zaś cezury czasowe wiązały się z wydarzeniami, które miały szczególny wpływ na społeczności - wojny, zarazy i inne kataklizmy naturalne (ewentualnie uwzględniano też okres panowania danego władcy). Generalnie jednak w kulturach opartych na repetycji, rytuały powtarzające się co roku służyły symbolicznemu unieważnianiu przeszłości. Wszystko miało zacząć się "od początku" a wszelkie magiczne zabiegi regeneracyjne i zwrot ku postaciom uosabiającym moce odpowiedzialne za przyszłość, miały zapewnić trwałość cyklu, pewność i stabilizację.

Czas Wielkanocy to okres szczególny w roku kalendarzowym. Wtedy też "przychodzi" wiosna. Przyroda ożywa, odradza się, zmartwychwstaje. Przybywa światła i ciepła. Dla naszych niedawnych przodków kończył się okres walki z mrozem i niedoborami. Szykowano się do ciężkiej pracy, ale i konsumowania jej plonów. W społecznościach rolniczych, w przeważającej części chłopskich, rozbudowanej liturgii kościelnej towarzyszyło bogactwo zwyczajów domowych i gospodarskich związanych z ostatecznym odegnaniem zimy i sprowokowaniem aktywności wegetacyjnej roślin. Dominowały symbole życia - woda i jajko.

Wracając do zasygnalizowanego zagadnienia empatii poznawczej i towarzyszących jej trudności, rzeczywistość wiosny roku 2020 otwiera przed nami zaskakującą perspektywę. Wyeksponujmy szczególnie wątek odrodzenia, swoistej "grubej kreski", owego resetu doświadczanej rzeczywistości. Ta właśnie funkcja czasu świętego i obecnego w nim mitu odrodzenia wydaje się szczególnie istotna. Jeśli pragniemy zrozumieć wcześniejsze pokolenia, z ich wiosenno-świątecznym oczekiwaniem zmiany i lękiem, że ona nie nadejdzie, to chyba obecny czas daje ku temu szczególną okazję. Nie chodzi o to, aby zapomnieć o pandemii w sensie dosłownym - z dnia na dzień. To chyba niemożliwe, a kryzys wraz z jego skutkami zapisze się w historii ludzkości na trwałe. Dziś chodzi o to, aby zarazę odegnać, zgasić, odrzucić jak najdalej, najlepiej na zawsze. I to właśnie upodabnia nasze dzisiejsze nadzieje, pragnienia i stan ducha do tych, które towarzyszyły ludziom przed wiekami. To własnie otwiera nową perspektywę dla empatii poznawczej.

Zachodni racjonalizm unicestwił pierwotne wartości wynikające z głównej zasady, którymi kierowali się depozytariusze kultur cyklicznych - święta ustalały nowy porządek, usuwały przeszłość w niebyt. Czy nie tego nam dzisiaj potrzeba? Wiosenne przesilenie ponownie nabiera znaczenia jako zwiastun dobrego czasu. Promienie słońca rozgrzeją ziemię. Procesy fizyczne i biochemiczne sprawią, że znów zacznie ona rodzić. W istocie te same procesy wychodzą naprzeciw na wskroś aktualnym nadziejom i oczekiwaniom. To samo słońce rozgrzeje powietrze, wodę, drogi i budynki. Choroba zakaźna COVID-19 atakująca w chłodzie przestanie być tak agresywna. Wsparci takimi racjonalnymi przesłankami podeprzyjmy je także naszą nadzieją. Święta stanowią ku temu dobrą okazję. Epoka sama przyniosła nam doświadczenia, których chcemy się pozbyć, rozpoczynając życie na nowo.

Są jeszcze rzeczy pewne. Świąt odwołać się nie da, przenieść nie sposób. Odsuniemy ten kamień i wszystkie inne. Zmartwychwstaniemy! Zwyciężymy! Będzie dobrze! Alleluja!

Damian Kasprzyk

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Inne teksty doktora Damiana Kasprzyka:

Jajo - nie tylko wielkanocne

Symbole wielkanocne - Woda


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ