PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Kaniowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obszary zainteresowań naukowych: teoria krytyczna, etyka, filozofia praktyczna Kanta, filozofia społeczna i polityczna, bioetyka. Stypendysta Fundacji A. v.on Humboldta. Publikacje, m.in.: Filozofia a polityka w krytycznej teorii społecznej J. Habermasa (Warszawa 1989); Supererogacja (Warszawa 1999); współautor: Leben mit Lärm? (Berlin-New York 2006) Tłumaczenia: m.in. O. Höffe, Immanuel Kant, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, 20032; H.M. Baumgartner, Rozum skończony, Warszawa 1996; J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, t. 2, Warszawa PWN, 1999, 2002; J. Habermas, Rzecz o kondycji i konstytucji Europy (Wydawnictwo UŁ, 2014). Espert NCN HS1 (2013-2019). Członek Komitetu Nauk Filozoficzych PAN (od roku 2007). Dalsze informacje na stronie Wydziału-Filozoficzno-Historycznego.

KONTAKT I DYŻURY

Instytut Filozofii, Katedra Etyki, pok 302: 42-635-61-46

e-mail: andrzej.kaniowski@uni.lodz.pl

Dyżury

czwartek: 12:30-14:00