PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Wicher

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Jestem (od 1997 r.) wykładowcą historii literatury angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Anglistyki. Wcześniej, w latach 1978-1997, pracował on w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego. Od roku 2017 jestem też kierownikiem Pracowni do Badań nad Angielską Literaturą Średniowieczną i Renesansową wchodzącej w skład Zakładu Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu.


ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania koncentrują się na angielskiej literaturze okresu średniowiecza i odrodzenia (ze szczególnym uwzględnieniem G.Chaucera i W.Shakespeare’a), oraz jej związkami z szeroko rozumianym folklorem. Ponadto interesuję się również anglojęzyczną literaturą fantastyczną, zwłaszcza zaś twórczością J.R.R.Tolkiena i C.S.Lewisa.

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze publikacje:

1) A Discussion of the Archetype of the Supernatural Husband and the Supernatural Wife as It Appears in some of Geoffrey Chaucer's "Canterbury Tales"-rozprawka po angielsku oparta na pracy doktorskiej, 42 stron, ss. 19 - 60, opublikowana w: red. Herbert Grabes, Hans-Jürgen Diller "REAL" (Yearbook of Research in English and American Literature), vol. 7, Gunter Narr Verlag: Tübingen 1990 (a long article based on the doctoral dissertation, 42 pp.).

2) Archeology of the Sublime, Studies in Late-Medieval English Writings - rozprawa (praca habilitacyjna) w formie książkowej, 236 stron, opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego: Katowice 1995 (a habilitation dissertation, 236 pp.).

3) J.R.R. Tolkien, Pan Gawen i Zielony Rycerz, Perła, Król Orfeo, przekład Andrzej Wicher – przekład wierszem na język polski angielskich poematów średniowiecznych oparty głównie na ich nowoangielskiej wersji autorstwa J.R.R. Tolkiena, publikacja książkowa, 232 strony, opublikowana przez Wydawnictwo Amber: Warszawa 1997 (a translation into Polish of Sir Gawain and the Green Knight, The Pearl, and Sir Orfeo – based on a modernized version by J.R.R.Tolkien).

4) Shakespeare’s Parting Wondertales: A Study of the Elements of the Tale of Magic in William Shakespeare’s Late Plays – rozprawa w formie książkowej, 159 stron, opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 2003 (a book, 159 pp.).

5) Selected Medieval andReligious Themes in the Works of C.S.Lewis and J.R.R.Tolkien – rozprawa w formie książkowej, 320 stron, opublikowana przez Wydawnictwo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź 2013.

KONTAKT I DYŻURY