PROFIL PRACOWNIKA: Beata Andrzejczak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Wykładowca na kierunku Zarządzanie oraz specjalności Logistyka,

Prowadzenie zajęć w formie: wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów

Promotor i recenzent prac dyplomowych studentów na kierunku zarządzanie, specjalność logistyka


Pełnione funkcje:

- Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Łódzkiego w kadencji 2020-2024

- Organizator zajęć praktycznych dla studentów w firmach logistycznych (IKEA Centrum Dystrybucji)

- Koordynator rekrutacji studentów z zagranicy


Urlop wypoczynkowy w 2022 r:

-11.07-18.07.2022 r.,

-25.07-06.09.2022r.


BIOGRAM


Zainteresowania naukowe:

  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach średnio rozwiniętych
  • Logistyka międzynarodowa
  • Zarządzanie łańcuchem i siecią dostaw

Jestem absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

ZAINTERESOWANIA

muzyka, podróże

OSIĄGNIECIA

Wybrane artykuły

1) Beata Andrzejczak, Zarządzanie sieciami dostaw przez operatorów logistycznych 3PL, LLP i 4PL na przykładzie niemieckiej branży chemicznej, [w:] Gospodarka magazynowa i logistyka, nr10, PWE, Warszawa, 2019 r.,

2) Beata Andrzejczak, Perspektywy i uwarunkowania rozwoju przemysłu samochodowego w aspekcie zastosowań nowoczesnych modeli biznesowych, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 377, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2018 r.,

3) B. Andrzejczak, Charakterystyka niemieckiego rynku fuzji i przejęć na przykładzie branży logistycznej zeszyty naukowe [w:] Systemy Logistyczne Wojsk, nr 45, Warszawa, 2016 r.,

4) Beata Andrzejczak, Perspektywy i czynniki rozwoju usług logistycznych w UE- wybrane zagadnienie [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 286, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, 2016 r.,

5) Beata Andrzejczak, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2012 w sektorze transportu i gospodarki magazynowej, [w:] Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. J. Buko, Tom II, s. 431-440, Szczecin, 2014 r.,

6) Beata Andrzejczak, Infrastruktura transportu w ocenie inwestorów zagranicznych[w:] Wyzwania gospodarki globalnej ,Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2010 r.,

7) Beata Andrzejczak, The Most Important Motivation of German Foreign Direct Investment [w:] R. Piasecki, Prokonkurencyjna strategia rozwoju Polski w kontekście globalizacji, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź, 2003 r.,

8) Beata Andrzejczak, Inwestycje zagraniczne w krajach średnio rozwiniętych, M Color, Łódź, 2008 r.

9) Beata Andrzejczak, Determinants of the development of logistics in SMEs in Poland, especially in the Lodz voivodeship in the years 2019-2020 [w:] Economic and Social Development 59 th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and University North in cooperation with: Faculty of Management University of Warsaw Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat Polytechnic of Medimurje in Cakovec, 10 September 2020.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 44-741-41-22

Dyżury

wtorek: 16:00-17:00
niedziela: 18:00-18:30