PROFIL PRACOWNIKA: Eliza Sasin

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ. W ramach rozprawy doktorskiej przygotowuje studium biograficzne, stylistyczne i tematyczne dotyczące pisarza Francisa Poictevina. Zrealizowała projekty badawcze w ramach: programu PROM (2023), stypendium badawczego Rządu Francuskiego (2023), Studenckiego Grantu Badawczego (2021).

Absolwentka filologii romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach programu Erasmus+ studiowała na Université Jean Moulin Lyon 3. Praca magisterska: Symbolique de la femme et de l’eau dans la poésie du symbolisme français pod kierunkiem dr hab. Anity Staroń (2022). Otrzymała Medal „Za Chlubne Studia” (2022), Wyróżnienie za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego (2022), Nagrodę Rektora (2021, 2022, 2023) oraz Nagrodę Santander (2021).

od 2023 sekretarzyni Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UŁ
od 2022 członkini Club des Dix-Neuviémistes
od 2018 członkini Prix Goncourt – le choix polonais
2019-2023 przewodnicząca Koła Naukowego Romanistów UŁ
2021-2022 przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UŁ


ZAINTERESOWANIA

Literatura francuska drugiej połowy XIX wieku, estetyka symbolizmu i dekadentyzmu, ewolucja gatunków literackich, krytyka feministyczna, ekokrytyka, twórczość Francisa Poictevina

OSIĄGNIECIA

  • Sasin, Eliza, Staroń, Anita (red.), Kontrastyw humanistyce: literatura, język, kultura / Les contrastes dans les humanités :littérature, langue, culture, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź2023, DOI: https://doi.org/10.18778/8331-126-5
  • Sasin, Eliza, „La symbolique des femmes aquatiquesdans la poésie française 1890-1899 : pureté vs volupté”, w: Kontrasty whumanistyce: literatura, język, kultura / Les contrastes dans les humanités :littérature, langue, culture, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź2023, s. 199-216, DOI: https://doi.org/10.18778/8331-126-5.16
  • Sasin, Eliza, „Romantyczny portret kobietyjako matki, żony i córki w biograficznej twórczości poetyckiej MarcelineDesbordes-Valmore”, w: W kręgu relacji międzyludzkich i intertekstualnych wliteraturze romantyzmu (i wokół niej), Księgarnia Akademicka, Kraków 2022,s. 101-112, DOI: https://doi.org/10.12797/9788381387439.06
  • Sasin, Eliza, (2022). La crise psychique dans"Les Vies encloses" de Georges Rodenbach. Acta UniversitatisLodziensis. Folia Litteraria Romanica, 17(1), 169-179. https://doi.org/10.18778/1505-9065.17.1.14
  • Sasin, Eliza, „« Ô femmes ! reprenez laplume et le pinceau » : un manifeste féministe de Constance de Salm”, Babel[En ligne], 43 | 2021, http://journals.openedition.org/babel/12284 ; DOI :https://doi.org/10.4000/babel.12284

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 4.58 90-236 Łódź

Dyżury

środa: 10:00-11:30