PROFIL PRACOWNIKA: Jarosław Bauer

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pokój B 604; fizyka teoretyczna

BIOGRAM

fizyka teoretyczna, fizyka kwantowa, spacery kwantowe

ZAINTERESOWANIA

muzyka, sport, brydż

KONTAKT I DYŻURY

telefon w pracy: 42-635-56-30

Dyżury

czwartek: 14:00-16:00 pokój B 604