PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Kozłowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W zakresie działalności naukowej: Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo (specjalizacja lingwistyka prawa); przygotowywanie i publikowanie tekstów naukowych prezentujących wyniki badań; uczestnictwo czynne na konferencjach naukowych.

W zakresie działalności dydaktycznej: prowadzenie zajęć dydaktycznych na I oraz II stopniu: International Legal English, Praktyczna Nauka w Biznesie i Administracji, Struktury administracyjne Polski i UE, Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego, Języki specjalistyczne (ćwiczenia).

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.67 90-236 Łódź