PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Kruczkowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Profesor uczelni (2020)

Habilitacja (2018, UŁ), tytuł cyklu hab.: Recepcja poezji nowogreckiej i współczesnej Grecji w twórczości poetów irlandzkich XX i XXI w.

BIOGRAM

Profesor uczelni w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej (Instytut Anglistyki UŁ).

Autorka projektu Irellas (Contemporary Poets and Modern Greece): podróże i recepcja Grecji współczesnej u poetów irlandzkich; przekłady z poezji nowogreckiej i jej recepcja (www.irellas.com).

Część projektu przeprowadziłam we współpracy z Uniwersytetem Ateńskim w ramach unijnego grantu Marie Curie Intra-European Fellowship.

Habilitacja (2018, UŁ), tytuł cyklu hab.: Recepcja poezji nowogreckiej i współczesnej Grecji w twórczości poetów irlandzkich XX i XXI w.

Łączony doktorat (thèse en co-tutelle) na Université Paris III-Sorbonne Nouvelle oraz UŁ: Rola współczesnej poezji północnoirlandzkiej w kontekście konfliktu w Ulsterze (2003, ocena: très honorable).

Tłumaczka dyplomowana (tłumaczenia pisemne i ustne).

Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Kultury im. A. Tansmana (organizator Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana oraz Festiwalu „Kreatywność Artystyczna Dziecka”): 2000-2019.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze:

Poezja porównawcza (irlandzka, brytyjska, nowogrecka, polska), ekokrytyka, literatura podróżnicza, literackie teorie tłumaczeń, konteksty historyczno-polityczno-społeczne

Organizacja konferencji:

  • Borders and Crossings 2023: An Interdisciplinary Conference on Travel Writing (UŁ / University of Glasgow, 2023)
  • Living / Writing: Inner and Outer Landscapes of Irish and Greek Poets (Uniwersytet Ateński, Grecja 2015)
  • Experiment in Drama, Theatre, Film and Media (UŁ, 2017)
  • Sesja naukowa Kultura szansą rozwoju Łodzi i regionu (Stowarzyszenie Promocji Kultury, 2006)

Seminaria mgr/lic: Irlandia XX w.: literatura i kultura; Irlandia a środowisko

OSIĄGNIECIA

Granty:
• Marie Curie Intra-European Fellowship, National andUniversity of Athens, Grecja (2015-2016)
• Stypendium rządu greckiego, Uniwersytet Ioannina, Grecja (2007-2008)
• Stypendium dla łączonego doktoratu (bourse de co-tutelle), Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, Francja (2003)
• Stypendium im. Josepha Conrada, British Council, University of Ulster, Irlandia Pn. (2001)
• Stypendium dla tłumaczy konferencyjnych Parlamentu Europejskiego, University of Bradford, Wielka Brytania (1999)
• Stypendium dla tłumaczy konferencyjnych, Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Francja (1998)

Staże w uczelniach zagranicznych:
• Naukowy pobyt gościnny (visiting scholarship) na Uniwersytecie Ateńskim (2011-12)
• Staż dla tłumaczy konferencyjnych w Parlamencie Europejskim i Radzie Europy, Strasbourg (1998)

Dyplom tłumacza konferencyjnego (1998, Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Francja, oraz Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych UŁ)

Publikacje:

Monografia:

Irish Poets and Modern Greece: Heaney, Mahon, Cavafy, Seferis. Palgrave Macmillan, 2017.

Redakcja książek:

Landscapes of Irish and Greek Poets: Essays, Poems, Interviews. Oxford: Peter Lang, 2018.

Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Ethnicity and Gender. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016. (red. z dr Pauliną Mirowską)

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

“Footsteps Travel in Iceland: Armitage, MacNeice, Auden.” Studies in Travel Writing 26.2 (2023): 104-118, DOI: 10.1080/13645145.2023.2240531

“Paula Meehan’s Greek Poem: Environmental Footsteps.” Byzantine and Modern Greek Studies 2023 (online), 48.2 (Oct 2024), DOI: 10.1017/byz.2023.18

"Museum Project: 14 Henrietta St. Museum, Paula Meehan, Dragana Jurišić and the Irish Housing Crisis." Text Matters 12 (2022): 452-469, doi: 10.18778/2083-2931.12.27

„Projekt Museum, Paula Meehan i Dragana Jurišić: irlandzki kryzys mieszkaniowy w trzech odsłonach,” Studia Filologiczne UJK 35 (2022): 463-483, doi: 10.25951/8444

“Memorials of the Irish West: John McHugh, Paul Durcan and Harry Clifton.” Hungarian Journal of English and American Studies 25.2 (Fall 2019): 357-374.

“Decadent Tourism in Derek Mahon’s The Yellow Book.” Études Irlandaises 42.2 (2017): 123-138.

“The (Im)palpable: Two Cycladic Landscapes by Derek Mahon and Michael Longley.” Landscapes 17.1 (2016): 3-22.

Cast out of Reality in the Labyrinth on the Sea: Zbigniew Herbert’s Crete and Its Myth.” Modern Greek Studies Online 2 (2016): A 41-65.

“Cavafy in Poland.” Byzantine and Modern Greek Studies 39.2 (2015): 266-285.

“Who Gets Translated and Why? Anthologies of Twentieth-century Greek Poetry in Poland.” Journal of Modern Greek Studies 33.1 (May 2015): 105-125.

“The Use of Ulster Speech by Michael Longley and Tom Paulin.” Text Matters 1 (2011): 241-253.

“Language and Fiction as Subjects and Media of Simon Armitage’s Poems.” Folia Litteraria Anglica 5 (2002): 111-121.

Rozdziały książek:

“The Edges of Europe: Affinities between Ireland and Greece.” Encounters in Greek and Irish Fiction. Ed. Paschalis Nikolau. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2020. 1-9.

“Irish Poets on Paros: O’Grady, Mahon, Longley, Brennan.” Landscapes of Irish and Greek Poets: Essays, Poems, Interviews. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2018. 71-94.

“Introduction: Inner and Outer Landscapes in Irish and Greek Poetry.” Landscapes of Irish and Greek Poets: Essays, Poems, Interviews. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2018. 1-18.

“Tom Paulin and Ulster: Subversion or Sabotage?” 1916 and Irish Literature, Culture and Society. Irish Studies in Europe 6. Ed. Sean Crosson and Werner Huber. Trier: WVT, 2015. 167-182.

A Sketch for an ‘Idyll’: Eliot, Auden and Seferis in Cyprus.” Poets of the Past, Poets of the Present. Ed. Monika Szuba and Tomasz Wiśniewski. Gdańsk: Gdańsk University Press, 2013. 13-30.

Szkic do ‘sielanki’: Eliot, Auden, Seferis i sprawa cypryjska” [w:] Poeci współcześni. Poeci przeszłości pod red. Moniki Szuby i Tomasza Wiśniewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2013, s. 89-106.

“Linguistic Substitution vs. Metonymy: Two Poems by Ciarán Carson and Michael Longley on the Northern Irish Conflict.” Comparative Studies in Anglophone Literatures: Transnational, Postcolonial, and Auto/thematic (re)Considerations and (re)Visions. Ed. Grzegorz Koneczniak. Toruń: Toruń University Press, 2012. 205-215.

“Derek Mahon’s Seascapes Mediated through Greece: Antiquity in Modernity, Nature in Abstraction.” Irish Landscapes: New Myths, New Perspectives. Ed. Marie Mianowski. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 69-80.

“Openness and Light in the Dialogue between the North and the South – Selected Poems by Contemporary Irish and Greek Poets.” The Playful Air of Light(ness) in Irish Literature and Culture. Ed. Marta Goszczyńska and Katarzyna Poloczek. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 17-29. (Heaney, Mahon, Seferis)

“Kings and Poets: Self-Irony in Selected Poems by George Seferis and Derek Mahon.” Here/Now – Then/There: Traditions, Memory, Innovation in Modern British and Irish Poetry. Essays on Modern British and Irish Poetry. Ed. Ludmiła Gruszewska Blaim and David Malcolm. Gdańsk: Gdańsk University Press, 2011. 46-61.

“Northern Irish Poets and the Identity Split.” Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych. Ed. Katarzyna Szmigiero. Piotrków Trybunalski: Piotrków Scientific Press, 2009. 123-131.

“Seamus Heaney on Zbigniew Herbert. Affinities.” Studies in Literature and Culture in Honour of Prof. Janicka-Świderska. Ed. M. Edelson. Lodz: Lodz University Press, 2002. 111-121.

Artykuły w czasopismach literackich:

Gdziekolwiek pójdę, Grecja mnie rani. Seferis i jego dziennik.” Odra 9 (wrzesień 2021), s. 74-79.

Praca doktorska:

Role of Contemporary Northern Irish Poetry in the Context of the Conflict in Ulster. Paris: Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, and Lodz: University of Lodz, 2003 (330 p.; additionally: summary in French: 88 p., summary in Polish: 79 p.).

Wywiady:

“Between Ireland and Greece: Interview with Paula Meehan.” Landscapes of Irish and Greek Poets. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2018. 165-172.

(appeared previously in journal Poeticanet: www.poeticanet.com/between-ireland-greece-interview-with-paula-meehan-a-263.html)

“Temenos, Eurydice, Ithaca: Interview with Theo Dorgan.” Landscapes of Irish and Greek Poets. Ed. Joanna Kruczkowska. Oxford: Peter Lang, 2018. 173-184.

Wywiady radiowe:

18 nagranych wywiadów z poetami, krytykami i tłumaczami w jęz. angielskim, greckim i francuskim (patrz: strona projektu IRELLAS, zakładka: wywiady).

Inne:

Liczne tłumaczenia z jęz. angielskiego, francuskiego i nowogreckiego, w tym:

Solomos, Aleksis, Święty Bachus. Nieznane lata teatru greckiego 300 p.n.e.-1600 n.e. [Αλέξης Σολωμός, Αγιος Βάκχος], tłum. Joanna Kruczkowska i Beata Schada Borzyszkowska, Wrocław: Instytut Grotowskiego, 2010.

Tłum. esejów George’a Seferisa, Literatura na Świecie

Griva, Anna, Wiersze, tłum. Joanna Kruczkowska i Markos Dendrinos [w:] Landscapes of Irish and Greek Poets: Essays, Poems, Interviews, red. Joanna Kruczkowskam, Oxford: Peter Lang, 2018, s. 252-263.

KONTAKT I DYŻURY