PROFIL PRACOWNIKA: Jolanta Sławińska-Ryszka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem kulturoznawczynią (specjalizacja teatrologiczna), menadżerką kultury i pedagogiem (z niedługim stażem w edukacji systemowej). W kulturze zawodowo od ponad 20 lat, współtworząc i koordynując wiele projektów. W latach 2020-2022 byłam pełnomocniczką prezydenta Łodzi ds. edukacji kulturalnej. Jestem członkinią Stowarzyszenia Animatorów Kultury Forum Kraków. Współpracuję w obszarze kultury, sztuki i nauki. Odpowiadam za kontakty z łódzkim środowiskiem kultury, koordynuję różnego rodzaju przedsięwzięcia, działania oraz wydarzenia popularyzujące działalność UŁ w zakresie kultury, sztuki i nauki. W UŁ pracuje na rzecz różnych dziedzin, min. kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teatrologii, socjologii kultury, pedagogiki twórczości, animacji kultury oraz edukacji. Prowadzę działania budujące współpracę międzysektorową obejmująca wspólne działania Uniwersytetu Łódzkiego, instytucji kultury, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: jolanta.slawinska@uni.lodz.pl

Uniwersytecka 3 90-136 Łódź