PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Derlatka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Doktor nauk wojskowych, adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej oraz sił zbrojnych. Autor publikacji w tych obszarach tematycznych.

Obszary badawcze i dydaktyczne:

Bezpieczeństwo informacyjne, Komunikacja w świadomości obronnej (bezpieczeństwa), Komunikacja kryzysowa, Zarządzanie kryzysowe, Propaganda i dezinformacja, Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo informacyjne, Dyplomacja, HRM & Coaching, Bezpieczeństwo biznesu


Monografie

  • Podstawy zarządzania kryzysowego w aglomeracji, [w:] Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, red. A. Najgebauer, Warszawa 2009.
  • Media w sytuacjach kryzysowych; Współczesne zarządzanie kryzysowe; Teoretyczny wyraz zarządzania kryzysowego; Zarządzanie kryzysowe na rzecz bezpieczeństwa narodowego w Polsce, [w:] Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji, red. M. Koziński, Słupsk 2010.
  • Funkcje mediów w zarządzaniu kryzysowym, SELFpublisher s.c., Warszawa 2015.
  • Media w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Zarządzanie kryzysowe. Podręcznik, red. W. Lidwa, Warszawa 2015.
  • Współpraca z mediami w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym, red. nauk. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Z. Sobejko, Warszawa 2016.
  • Rola amerykańskiej Gwardii Narodowej, wojska oraz sił NATO przed, w trakcie i po ustąpieniu huraganu Katrina, [w:] Oblicza wojny. Tom 2. Armia kontra natura, red. T.Grabarczyk, M Pogońska-Pol, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/oblicza-wojny-tom-2/
  • https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/oblicza-wojny-tom-2/Komunikowanie dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/komunikowa...

Artykuły


KONTAKT I DYŻURY