PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Walińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Mgr Katarzyna Walińska jest zatrudniona w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego od roku 1995, na stanowisku starszego wykładowcy od roku 2007. Odpowiada z prowadzenie zajęć z języka angielskiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziale Zarządzania. Zajęcia obejmują lektorat języka angielskiego w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na I i II roku w każdym toku studiów. Mgr Walińska aktywnie uczestniczy w organizacji egzaminów programowych z języka angielskiego przeprowadzanych dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania UŁ. W każdej sesji egzaminacyjnej odpowiada za przygotowanie testów, a od 2011 jest koordynatorem prac związanych ze sprawnym przebiegiem egzaminów. Odpowiada za podział obowiązków członków zespołu anglistów przy układaniu testów egzaminacyjnych, koordynację wersji finalnych, podział lektorów i grup studenckich. Jest to duża operacja logistyczna, ponieważ do egzaminu z języka angielskiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym przystępuje jednocześnie około 800-900 studentów.

Mgr Katarzyna Walińska jest również odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów doktorskich z języka angielskiego dla doktorantów przygotowujących prace doktorskie w Katedrach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

KONTAKT I DYŻURY