PROFIL PRACOWNIKA: Krystyna Krzemińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach lektoratu j.angielskiego (1 stopień studiów) oraz konwersatorium lub repetytorium (2 stopień studiów) zgodnie z autorskim programem kształcenia, obejmującym słownictwo specjalistyczne związane ze specyfiką dziedziny studiów (poziom B1-C1 wg ESOKJ). Etapowa ewaluacja rozwoju kompetencji językowych. Przygotowanie, przeprowadzanie i koordynacja egzaminów programowych z j. angielskiego na poziomie B2 lub B2+. Koordynacja przedmiotu na poszczególnych wydziałach. Przeprowadzanie egzaminów doktorskich z j. angielskiego na wybranych wydziałach.

KONTAKT I DYŻURY