PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Skotnicki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć z prawa konstytucyjnego, współczesnych systemów wyborczych, współczesnych ustrojów państw obcych (wykłady, seminaria, proseminaria, konwersatoria).

BIOGRAM

Od ukończenia studiów w 1976 r. pracuję w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (noszącej do 1993 r. nazwę Katedra Prawa Państwowego). Byłem kolejno asystentem, starszym asystentem, adiunktem, profesorem uczelni i obecnie jestem profesorem. Moje zainteresowania naukowego dotyczą polskiego prawa konstytucyjnego (w szczególności parlamentaryzmu), prawa wyborczego oraz ustroju politycznego państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Jestem Prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Jestem Konsulem Honorowym Republiki Czeskiej w Łodzi.

W latach 2006 - 2018 byłem etatowym pracownikiem Kancelarii Sejmu RP w Biurze Analiz Sejmowych.

ZAINTERESOWANIA

Muzyka, Beskid Niski.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorem bądź współautorem blisko 300 publikacji.

KONTAKT I DYŻURY

Numer telefonu do Sekretariatu Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ: 42-635-46-14