PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Ochrytkow

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Sprawne funkcjonowanie Domu Studenta i ochrona mienia UŁ.

Koordynowanie i nadzór prac podległego personelu.

Prace administracyjne.

Obsługa studentów ( m.in.kwaterowanie, wykwaterowanie, ewidencja płatności, egzekwowanie opłat).

Praca w systemach informatycznych wspierających prowadzenie Domu Studenta.

Prowadzenie właściwych ewidencji.

Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych i raportów z kasy fiskalnej.

Prawidłowe gospodarowanie majątkiem UŁ należącym do V i VII Domu Studenta

KONTAKT I DYŻURY

V DS - pokój nr 7: 42-665-54-39

Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 3 91-404 Łódź