PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Miedzińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Organizacja i kontrola prac związanych z obsługą czytelnika.
  • Opieka nad zbiorami magazynowymi oraz weryfikacja księgozbioru pod względem merytorycznym i technicznym.
  • Nadzorowanie prac związanych z odkażaniem zbiorów.
  • Typowanie i przygotowywanie księgozbioru do digitalizacji.
  • Współpraca z firmą ( Digital-Center ) odpowiedzialną za skanowanie materiałów BUŁ.

KONTAKT I DYŻURY

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź

tel: 42-635-60-01

Jana Matejki 32/38 pokój: N 219 90-237 Łódź