PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Burchard-Dziubińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych poprzez publikacje;
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych

BIOGRAM

Małgorzata Burchard-Dziubińska jest absolwentką handlu zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim.

Specjalizuje się w ekonomii środowiska i ekonomii rozwoju. Prowadzi zajęcia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz w ramach programu Erasmus.

Pełnione funkcje:

 • przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (2018 -);
 • członkini Prezydium Komitetu Prognoz PAN;
 • członkini Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
 • członkini komitetu redakcyjnego czasopisma Ekonomia i Środowisko;
 • redaktor naczelna czasopisma Gospodarka w praktyce i teorii (2009- 2019).


ZAINTERESOWANIA

ekonomia zasobów naturalnych;

ekonomia rozwoju;

współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego;

sprawiedliwość ekologiczna i środowiskowa;

zarządzanie środowiskowe

OSIĄGNIECIA

Stypendia zagraniczne:

 • 1989 DAAD Scholarship University of Mannheim;
 • 1996 Norwegian Government Scholarship in Work Research Institute in Oslo;
 • 1996 Scholarship in the Halmstad University;
 • 2005 i 2013 Ludwig Erhard Stiftung, Gesamteuropäische Studienwerk e.V. (GESW) Vlotho;
 • 2014 Santander Universidades, The Lauder Institute, The Wharton School of the University of Pennsylvania.

Najnowsza publikacja:

Małgorzata Burchard-Dziubińska (red.) "W poszukiwaniu zielonego ładu" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022.

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/w-poszukiw...

Małgorzata Burchard-Dziubińska,Tsolmontuya Myagmarjav, "Mongolia w pułapce obfitości zasobów naturalnych" Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/mongolia-w-pulapce-obfitosci-zasobow-naturalnych/

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/mongolia-w...
KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 90-255 Łódź

czynny w godzinach dyżuru: 42-635-50-74

POW 3/5 pokój: A 419 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00 Pokój A 419