PROFIL PRACOWNIKA: Marcel Bartczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

W latach 2010–2016 studiował archeologię na Uniwersytecie Łódzkim. Od początku studiów jego zainteresowania nastawione były na archeologię pradziejową i stopniowo konkretyzowały się w kierunku epoki kamienia, zwłaszcza jej najstarszego okresu – paleolitu. Podczas studiów magisterskich, związany był z programem „Suyanggae and Her Neighbours” zrzeszającym naukowców z całego świata (głównie z Dalekiego Wschodu) zajmujących się epoką kamienia. Studia zakończył pracą magisterską „Paleolit Azji w świetle programu Suyanggae and Her Neighbours”, której promotorem była prof. dr hab. Lucyna Domańska – moderator wyżej wymienionego programu.

Uczestnictwo w programie „Suyanggae...” zaowocowało, między innymi współpracą z Wydziałem Antropologii Uniwersytetu Wyoming (USA). Marcel Bartczak uczestniczył w wykopaliskach na sztandarowym stanowisku dotyczącym problematyki okresu paleoindiańskiego – „Hell Gap” w stanie Wyoming.

Od 1 października 2017 r. jest zatrudniony w Katedrze Prahistorii IA UŁ na stanowisku asystenta.

ZAINTERESOWANIA

Paleolit europejski, dalekowschodni i okres paleoindiański Ameryki Północnej; krzemieniastwo paleolityczne; archeologia eksperymentalna; popularyzacja nauki; ochrona dziedzictwa archeologicznego

OSIĄGNIECIA

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych:

Society for American Archaeology - członek

Publikacje książkowe:

Preliminary Results of the 2016 investigations at the Hell Gap Site T.64, Paleoindian Research Lab., Laramie 2018, (Współautorzy: M.Kornfeld, M.L.Larson, M.R.Peterson, Z.Garhart, T.Feldman, F.Norris, D.Anderson, Z.Scott, K.Skinner, C.Griffith)

Ważniejsze artykuły:

Grociki kościane ze stanowiska Markowice 9, gm. Strzelno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie, "Pomorania Antiqua", t. XXX, 2021, (współautor: P. Zawilski), s.69-86

Stone Age Archaeological Sites in the Landscape. Monumentalisation of Sites on the South Korea Example, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", t. 34, 2019, p. 205-224.

Paleolit Półwyspu Koreańskiego w świetle badań na stanowisku Suyanggae, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", t. 33, 2018, s. 7-31.

Looking at historical craft with the eye of an artisan. Is it a reconstructed artefact or an object of demonstration? [in:] Quaderni del Paleofestival Vol. 3, ed. Donatella Alessi, Edoardo Ratti, Museo Archeologico del Castello San Giorgio, La Spezia, 2018 (współautorzy: Katarzyna Badowska, Wojciech Rutkowski), p. 89-98.

Metody popularyzacji stanowisk archeologicznych ze starszej epoki kamienia, na przykładzie działalności Muzeum Prahistorii w Jeongok-ri (Chongokni), prowincja Gyeonggi, Korea Południwa, [w:] Popularyzacja nauk historycznych – teoria i praktyka. Zbiór studiów, red. D.Gołaszewska-Rusinowa, M.Mielewska, T.Sińczak, Toruń 2018, s. 9–20

Krzemieniarstwo XX wieku – eksperyment, [w:] Nie tylko krzemienie. Not only flints. Studia ofiarowane prof. Lucynie Domańskiej w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i w 70. rocznicę urodzin, red. A. Marciniak-Kajzer, A.Andrzejewski, A.Golański, S.Rzepecki, M.Wąs, Łódź 2017 (współautor: P. Zawilski) s. 389–396.

Neolithic flint mine in Krzemionki as an example of the methods for popularization of an archaeological site, [in:] 22 Suyanggae International Symposium in Sakhalin. The Initial Human Exploration of the Continental and Insular Parts of the Eurasia. Suyanggae and Ogonki, ed. A. Vasilevski, V. Grishchenko, Sakhalin 2017, p. 78–79.

Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku Hell Gap w Wyoming w sezonie 2016, [w:] XX Śląskie Sympozjum Archeologiczne, red. M. Masojć, M. Cendrowska, M. Kopec, Wrocław 2017, s. 139–140.

Comparison of Tanged Points from Korean and Polish Areas – on the basis of two distant Stone Age sites, [in:] 21 Suyanggae and Her Neighbours International Symposium: Suyanggae and Hell Gap: Pleistocene-Holocene Archaeology from The Cape of Good Hope to Tierra del Fuego, ed. M.l Kornfeld, M.L. Larson, L. Yung-jo, W. Jong-yoon, M. Cory, Laramie (US) 2016, p. 32–40.

Paleolithic of Asia in the light of the international series of conferences Suyanggae and Her Neighbours, [in:] The 20th International Symposium for Celebration of the 30th Anniversary of the 1st Site Excavations: Suyanggae and Her Neighbours in Korea, ed. Yung-jo, W. Jong-yoon, L. Seung-won, L. Kyong-Woo, South Korea 2015, p. 133–140.

KONTAKT I DYŻURY