PROFIL PRACOWNIKA: Marta Jasińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich głównych obowiązków należą:

  • Czynności związane z przygotowaniem oferty studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ, w tym m.in. praceorganizacyjne związane z powoływaniem nowych kierunków
  • Wsparcie merytoryczne dla wszystkich kierowników i obsługi administracyjnej studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania
  • Kompleksowa obsługa administracyjna powierzonych studiów w tym m.in.: rekrutacja, obsługa słuchaczy i wykładowców, prowadzenie dokumentacji studiów, sporządzanie kosztorysów, rozliczenia finansowe
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań GUS i finansowych dot. studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ
  • Współpraca przyorganizacji szkoleń i kursów Centrum Rozwoju Biznesu oraz wykonywania prac związanych z rekrutacjąuczestników
  • Organizacja wydarzeń otwartych promujących ofertę usług Centrum Rozwoju Biznesu

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-57

Matejki 22/26 (Centrum Rozwoju Biznesu) pokój: 135 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-15:00
wtorek: 09:00-15:00
środa: 09:00-15:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-15:00