PROFIL PRACOWNIKA: Marta Jasińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do moich głównych obowiązków należą:

  • czynności związane z przygotowaniem oferty studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ
  • wsparcie merytoryczne dla wszystkich kierowników i obsługi administracyjnej studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania
  • kompleksowa obsługa administracyjna powierzonych kierunków w tym m.in.: rekrutacja, obsługa słuchaczy i wykładowców, prowadzenie dokumentacji studiów, sporządzanie kosztorysów, rozliczenia finansowe
  • sporządzanie rocznych sprawozdań GUS i finansowych dot. studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ
  • współpraca przyorganizacji szkoleń i kursów Centrum Rozwoju Biznesu
  • organizacja wydarzeń otwartych promujących ofertę usług Centrum Rozwoju Biznesu

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-57

Matejki 22/26 pokój: 135 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 08:00-15:30
wtorek: 08:00-15:30
środa: 08:00-15:30
czwartek: 08:00-15:30
piątek: 08:00-15:30