PROFIL PRACOWNIKA: Marta Rosińska-Trim

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Mam ogromną przyjemność zarządzać działaniami Studium Języka Angielskiego UŁ-ENGLISH LANGUAGE CENTRE. Nadzoruję procesy dydaktyczne oraz rekrutacyjne nauczycieli, wraz z zespołem kształtuję i pracuję nad wizerunkiem SJA, zajmuję się promocją SJA w mediach społecznościowych. Jestem odpowiedzialna za jakość nauczania w jednostce oraz za tworzenie programów i kursów językowych dla pracowników UŁ oraz klientów zewnętrznych.

BIOGRAM

Marta Rosińska- absolwentka Filologii Angielskiej UŁ, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie w Edukacji Uniwersytet Cambridge, absolwentka studiów podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, absolwentka kursu dla mentorów British Council, absolwentka kursu RTZ-Racjonalna Terapia Zachowania (Pracownia RTZ, Agnieszka Hottowy), trenerka umiejętności społecznych TUS (Szkoła Trenerów TUS Joanna Węglarz),starszy wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, Dyrektor w English Language Centre, UŁ, wykładowczyni na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ateneum w Gdańsku, nauczycielka młodzieży i dorosłych, autorka programu nauczania Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych UŁ Relacje w edukacji, doświadczona trenerka metodyczna, autorka licznych podręczników i materiałów edukacyjnych dla młodzieży dla Macmillan Education w Polsce i na Ukrainie, współtwórczyni, mentorką, koordynatorka i trenerka w programach Teacher Trainer Academy (nominowanej do nagrody ELTON British Council), Thought Leader Academy (Akademia Liderów i Liderek Edukacji) i ELT Author Academy, inicjatorka ogólnopolskiej akcji ROK RELACJI W EDUKACJI, inicjatorka programu Qlturalna szkoła, Ego czy Eco Lider, VAT, czyli wartość dodana w edukacji, propagatorka myślenia o kulturze szkoły i kapitale społecznym szkoły.

ZAINTERESOWANIA

kapitał społeczny szkoły, kultura organizacyjna szkoły, metodyka nauczania języka angielskiego, pedagogika, psychologia społeczna, psychologia organizacji,

OSIĄGNIECIA

opracowanie systemu rozwoju metodycznego lektorów języka angielskiego w SJA UŁ Łódź

liczne prezentacje i szkolenia w metodyczne w Polsce i zagranicą

liczne podręczniki do nauki języka angielskiego

stworzenie ogólnopolskiej akcji pro publico bono ROK RELACJI W EDUKACJI


KONTAKT I DYŻURY

e-mail: marta.rosinskatrim@uni.lodz.pl

Williama H. Lindleya 5a 90-131 Łódź