PROFIL PRACOWNIKA: Paulina Nowak-Korcz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W zakresie działalności dydaktycznej:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych: Praktyczna nauka języka francuskiego; Praktyczna nauka języka francuskiego w biznesie i administracji; Język specjalistyczny IT - francuski; Języki specjalistyczne - wstęp; Tłumaczenie specjalistyczne; Wstęp do tłumaczenia konferencyjnego; Francuski język biznesowo-prawniczy; Francuski język HR i finansów; Podstawy lingwistyki stosowanej; Seminarium licencjackie; Seminarium magisterskie; Recenzowanie prac dyplomowych

W zakresie działalności organizacyjnej:

 • Działania promocyjne na kierunku Lingwistyka dla Biznesu oraz Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 • Pełnienie funkcji koordynatora kierunkowego grup z językiem francuskim dla kierunku Lingwistyka dla Biznesu oraz Lingwistyka w komunikacji Specjalistycznej
 • Opiekun naukowy studenckiego koła naukowego komunikacji specjalistycznej LingBoat
 • Opiekun I roku Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej

W zakresie działalności naukowej:

 • Badania naukowe w zakresie przekładu specjalistycznego, prawniczego i ekonomicznego
 • Polski i francuski język prawny i prawniczy, język specjalistyczny informatyki oraz język łowiecki
 • Badania porównawcze polskiego i francuskiego dyskursu sądowego
 • Tłumaczenie ustne konferencyjne
 • Udział w konferencjach, warsztatach i seminariach krajowych oraz zagranicznych
 • Recenzowanie artykułów naukowych

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: paulina.nowak-korcz@uni.lodz.pl

Pomorska 171/173 pokój: 4.70 90-236 Łódź

Dyżury

czwartek: 11:45-12:45