PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Stępień

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Systemów Politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; członek Zespołu Badań Wyborczych UŁ.

Zainteresowania badawcze:

- samorząd terytorialny i polityka lokalna

- systemy i zachowania wyborczeBIOGRAM

Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedrze Systemów Politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełnione funkcje w UŁ:

  • Członek Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ
  • Przewodniczący zespołu ds. zatrudnienia młodych naukowców przy RRMN UŁ
  • Członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze:

systemy i zachowania wyborcze;

lokalne systemy polityczne;

samorząd terytorialny;

anomalie wyborcze.

OSIĄGNIECIA

Udział w grantach zewnętrznych:

  • Kierownik projektu w konkursie PRELUDIUM 14, projekt realizowany w Uniwersytecie Łódzkim, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wybory niekonkurencyjne jako aberracja demokracji proceduralnej: dlaczego obywatele nie chcą kandydować w wyborach?”

  • Wykonawca w projekcie badawczym OPUS 15, projekt realizowany w Uniwersytecie Warszawskim, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Zaniedbany wymiar behawioralny”. Kierownik projektu: prof. Maciej Górecki (Uniwersytet Warszawski)

  • Wykonawca w projekcie badawczym OPUS 17, projekt realizowany w Uniwersytecie Łódzkim, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;

Tytuł projektu: The elusive behavioral effect of electoral reforms? The impact of electoral system changes on the behavior of voters and political elites - a quasi-experimental approach and new evidence from local elections in Poland. Kierownik Projektu: dr Michał Pierzgalski (Uniwersytet Łódzki)


KONTAKT I DYŻURY