PROFIL PRACOWNIKA: Wiesław Lorkiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Antropologii

Reprezentowana dyscyplina naukowa: nauki biologiczne.

Specjalność: antropologia biologiczna

Zainteresowania badawcze: osteologia, paleopatologia, archeogenetyka, bioarcheologia człowieka, biologia populacji ludzkich pradziejowych i historycznych, historia zaludnienia ziem dzisiejszej Polski, wpływ rewolucji rolniczej (neolitycznej) na biologię populacji ludzkich.

Dodatkowy zakres obowiązków w Katedrze: opiekun zbiorów osteologicznych Katedry Antropologii

KONTAKT I DYŻURY

Katedra Antropologii: 48-635-48-37