SKÓRA MIASTA: WIELOWARSTWIE

Godło Polski
SKÓRA MIASTA: WIELOWARSTWIE

W czwartek (15 grudnia) o godz. 18.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 (M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi) rozpocznie się wernisaż wystawy „Skóra miasta: wielowarstwie” w ramach promocji książki Magdaleny Skrzypczak „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta”. Podczas wernisażu odbędzie się rozmowa z autorką. Wystawa jest częścią projektu literacko-wędrownego, który łączy literaturę z kulturotwórczą funkcją spaceru oraz z potencjałem artystycznym uważnej „lektury” miasta.

Wystawa projektu literacko-malarskiego / literacko-wędrownego „Skóra miasta: wielowarstwie” łączy inspirowaną pieszą wędrówką literaturę z malarstwem. Zapis doświadczania przestrzeni miasta Łodzi wraz z wizualnym komentarzem w formie obrazów i prac na papierze (utrzymanych w poetyce ekspresjonizmu abstrakcyjnego i abstrakcji lirycznej) jest efektem prowadzonego przez dr Magdalenę Skrzypczak od kilku lat projektu, który przewidywał m.in. zapisywanie sensorycznych doświadczeń z wędrówek w formie opowiadań, notatek, brudnopisów czy miniatur plastyczno-słownych. We fragmencie jej książki czytamy:

zapisuję: ldz 

wykrzyczeć ulicę albo ją wyjęzyczyć. wziąć między palce i zmechacić. potem pod językiem uformować z niej kulkę, ale nie połykać, tylko pozwolić jej puchnąć i wsączać się w ciało, przyjmować w siebie jak obcy organizm. opowieści o przedłużonym uwalnianiu. ekonomia dnia powszedniego. święto języka w pęknięciu chodnika. 


Wystawa stanowi dokumentację autorskiego doświadczania krajobrazu i „krajogłosu” łódzkiego. Jest malarską opowieścią o żywej, dynamicznej tkance rozwibrowanego miasta – lekko zdelokalizowanego względem serca kraju. 

Więcej wyimków z publikacji można znaleźć w pliku.

Artystka zauważa, że:

Podróże, włóczęgi, wędrówki, dalekie wyprawy i wszelkie inne przejawy silnej potrzeby pozostawania w ruchu inspirowały twórców już od zarania dziejów literatury i sztuki. Szeroki temat „bycia w drodze” stawia znak równości między podróżą i życiem jako metaforą podróży. Stanowi jednocześnie jedno z ciekawszych zagadnień teorii procesu twórczego. Wędrowiec lub spacerowicz, nanosząc autorskie odczytanie przestrzeni na trajektorie i miejskie arterie, tworzy nową jakość – dynamiczną opowieść skonstruowaną z fragmentów, poetyckich niedopowiedzeń czy aluzji


Czasami wystarczy zamknąć za sobą drzwi, wyjść z domu, otworzyć okno – przygoda może zdarzyć się wszędzie. Praktyki wędrowne: włóczęga, wędrówka, spacery, a nawet błądzenie – mają potencjał kulturotwórczy. Zdaniem Rebekki Solnit między chodzeniem, myśleniem i twórczością można postawić znak równości:

Chodzenie, w wersji idealnej, jest stanem, w którym umysł, ciało i świat spotykają się ze sobą, jakby były trzema prowadzącymi rozmowę postaciami, trzema dźwiękami niespodziewanie łączącymi się w akord 


Cykl obrazów Magdaleny Skrzypczak jest abstrakcyjną i ekspresyjną malarską opowieścią o mieście, jego dynamice i zmienności. Miasto, które pozostaje w ruchu, jest w tym przypadku efemeryczne i kolażowe, a nawet paradoksalne albo niemożliwe. Projekt, który łączy teksty literackie z malarską narracją, to jednocześnie cykl-podróż, opowieść o mieście widzialnym i niewidzialnym, przemierzonym wzdłuż i wszerz; to malarsko-literacka wizja miasta zawłaszczającego i wielowarstwowego. 

OTWARCIE WYSTAWY

Otwarcie wystawy rozpocznie się o godz. 18.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 (M. Skłodowskiej-Curie 11 w Łodzi). Rozmowę z Magdaleną Skrzypczak poprowadzi antropolog kultury i poeta dr Przemysław Owczarek (Wydział Filologiczny UŁ). 

PROGRAM TOWARZYSZĄCY 

  • 15 grudnia 2022, godz. 18.00 – wernisaż i spotkanie autorskie wokół książki „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta” 
  • 11 stycznia 2023, godz. 18.00 – spotkanie dyskusyjne „Czy miastu potrzebna jest literatura? Między badaczami a pisarzami” 

Partner wystawy: Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego 

Wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia 2023 r. po wcześniejszym umówieniu się pod adresem e-mail promocja@uni.lodz.pl.

O ARTYSTCE

Magdalena Skrzypczak – doktorka nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, absolwentka malarstwa i rysunku na ASP w Łodzi. Autorka tekstów literackich i teoretycznych, publikowanych na łamach czasopism kulturalnych, artystycznych (m.in. „Arterie”, „Bliza”, „Fragile”, „Performer”, „Mocak Forum”, „Szajn”, „Czytanie Literatury”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”), naukowych oraz w tomach zbiorowych.  

(Współ)realizuje i bierze udział w wydarzeniach kulturalnych zorientowanych wokół korespondencji literatury, eksperymentów literackich (literatura w ruchu) i sztuk wizualnych. Prowadzi warsztaty pisarskie i literackie (inspirowane pieszą wędrówką).  

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (projekt literacko-wędrowny „Skóra miasta. Opowieści o fakturze przestrzeni” 2019) oraz laureatka Stypendium Artystycznego Prezydent Miasta Łodzi (projekt literacko-malarski „Wielowarstwie. Donosy (z) ciała miasta” 2021). Zajmuje się twórczością Tadeusza Kantora, teorią procesu twórczego, kulturotwórczą funkcją spaceru i retoryką chodzenia oraz związkami literatury i sztuk wizualnych. Od 2013 r. w drodze między Polską i Portugalią  

Więcej informacji można znaleźć na stronie autorki.