ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW - LISTA TEMATÓW

Zajęcia dla uczniów na Wydziale Chemii odbywają się tylko w drugim semestrze

W miarę naszego coraz lepszego poznawania świata, pojęcia kwasu czy zasady zmieniały swoje znaczenie. Na wykładzie spróbujemy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań.

  • Czym są kwasy?
  • Jak bardzo różnią się od siebie?
  • Skąd wiadomo, że cząsteczka jest kwasem?
  • Czy cząsteczka kwasu musi zawierać atomy wodoru?
  • A może odwracając poprzednie pytanie, czy posiadając atomy wodoru może nie być kwasem?
  • Czy związek może być zarówno kwasem jak i zasadą, czyli dwoma przeciwieństwami jednocześnie?

Celem wykładu jest utrwalenie wiedzy uczniów na temat pojęć kwasu i zasady, a także zapoznanie ich z innymi definicjami tych pojęć. Przedstawiane teorie rozszerzają znaczenie omawianych pojęć – wybiegają poza opis w szkolnym minimum programowym. Pokazują one olbrzymią rolę otoczenia (środowiska) na klasyfikację związku. Wykład oparty jest główni o przekaz ustny połączony z prezentacją slajdów. Obok tej formy prezentowane będą krótkie filmy dydaktyczne oraz przeprowadzone zostaną pokazy doświadczeń związanych z przedstawianym tematem.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 - 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

Powyższy wykład ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie zagadnień związanych z chemią supramolekularną. Jakie oddziaływania występują między cząsteczkami i jonami, czy preorganizacja i samoorganizacja to umiejętności spotykane u organizmów żywych, a samochód, biblia czy kielich to tylko nazwy przedmiotów spotykanych na co dzień wokół nas? Proponowany wykład, oprócz odpowiedzi na zadane pytania, ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką wiązań niekowalencyjnych i ich praktycznym zastosowaniem w projektowaniu i tworzeniu nowych materiałów dla różnych gałęzi przemysłu od farmaceutycznego do informatycznego włącznie. Na wybranych przykładach zostanie pokazane, że otrzymane w procesach asocjacji czy samoorganizacji supramolekuły często tworzą fascynujące struktury przybierając kształty znanych z otoczenia przedmiotów lub też organizmów żywych.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 45 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 100 osób

W ramach proponowanego wykładu przedstawione zostaną informacje dotyczące rosnącej roli odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, tj. ogniw galwanicznych i paliwowych. Omówiona zostanie historia ich odkryć począwszy od najstarszego ogniwa znalezionego w 1936 roku pod Bagdadem aż po nowoczesne ogniwa litowe i litowo-jonowe oraz ogniwa paliwowe alkaliczne, z kwasem fosforowym, polimerowe, ze stopionymi węglanami, stałotlenkowe i metanolowe. Zaprezentowane zostaną ich budowa, właściwości, zasada działania oraz potencjalne zastosowania w energetyce, transporcie i urządzeniach przenośnych.


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób