STYPENDIA

Ci z Was, którzy przejdą pozytywnie proces rekrutacyjny i zostaną przyjęci na wybrany kierunek, mogą skorzystać z pomocy finansowej w postaci: stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i lub innego wsparcia z Funduszu Świadczeń Stypendialnych.