ul. Kopcińskiego 8/12,
90-033 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Uczestnikiem postępowania karnego może stać się każdy, ale nie wszyscy wiedzą, jakie wiążą się z tym obowiązki oraz uprawnienia. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z uczestnikami postępowania karnego oraz ich uprawnieniami i obowiązkami.

(Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego)

 


Forma zajęć: Warsztat z elementami wykładu.
Czas trwania zajęć: 75 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 30 osób

Podczas wykładu poruszone zostaną następujące kwestie: jakie języki są używane w instytucjach europejskich, problem języków w przypadku sporów przed TSUE, jak wygląda praca tłumaczy, jak tłumaczone są obrady i dokumenty. Losy języka angielskiego po Brexicie.

(Studenckie Koło Naukowe Prawa Europejskiego)

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Podczas prezentacji zostaną przedstawione skrótowo najważniejsze instytucje EU, sposób, w jaki ustawodawstwo unijne oddziałuje na życie codzienne mieszkańców krajów członkowskich a także jak owi mieszkańcy państw wpływają na kształt i funkcjonowanie UE.

(Studenckie Koło Prawa Europejskiego)

 


Forma zajęć: Prezentacja/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Prezentacja będzie skoncentrowana na kwestii obywatelstwa UE, prawnych aspektach ułatwiających funkcjonowanie obywatelom państw członkowskich zarówno wewnątrz UE, jak i w państwach trzecich. Prezentacja posłuży za pretekst do dyskusji, czy warto być obywatelem państwa członkowskiego UE.

 


Forma zajęć: Prezentacja/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób

Podczas prezentacji skupimy się na tym, jak traktaty europejskie normują procedurę wyjścia z UE, na czym polega jej prawna wyjątkowość, jakie skutki może przynieść obu stronom oraz dla której z nich jest bardziej ryzykowna pod względem prawnym, administracyjnym i gospodarczym.

(Studenckie Koło Prawa Europejskiego)

 


Forma zajęć: Prezentacja/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 60 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 25 osób